Infoservis radnice k uzávere mosta

Peší a cyklisti vstúpia na podopretý most v septembri

Správca komunikácie, Slovenská správa ciest, začal v prvých augustových dňoch tohto roka s dlho očakávaným podopieraním mosta ponad železnicu v Seredi. Ten je pre svoj havarijný stav uzatvorený pre všetkých od 11. mája 2023. Primátor Serede Ondrej Kurbel má dnes pre verejnosť pozitívnu správu. Informuje, že návrat peších a cyklistov na most bude umožnený už o pár dní.

I keď úvodom rezonovala nádej, že most bude podopretý do pár týždňov po jeho uzávere, ukázalo sa, že optimizmus nebol na mieste. „Až koncom júla som bol telefonicky informovaný pracovníkom Slovenskej správy ciest, že výherca verejného obstarávania na podopretie mosta začne s prácami počas prvého augustového týždňa. Tieto práce sa práve dejú a pod mostom vidno drevené podpery,“ uviedol primátor Serede Ondrej Kurbel. Doplnil, že všetky náklady súvisiace s podopieraním mosta hradí správca a nie mesto Sereď.

Kedy teda môžeme po moste bezpečne prechádzať? Pýta sa verejnosť. Primátor však rázne hovorí, že ešte nie. „Kým od správcu mesto nedostane vyrozumenie, že merania statika vykazujú stabilizovaný stav mosta, nemôžeme verejnosť informovať o tom, že je bezpečný. Preto stále platí uzávera a prechod cez neho je z bezpečnostného hľadiska zakázaný,“ zdôraznil primátor.

Až po plánovanom pracovnom stretnutí v priebehu najbližšieho týždňa bude zrejmé, či sa dosiahol stabilizovaný stav mosta a bude určený termín otvorenia pre peších a cyklistov. Podľa priebežných informácií mesta Sereď by sa tak mohlo udiať od prvého septembra 2023. Mimoriadna autobusová linka mesta Sereď, ktorej prevádzka stojí mesačne mestský rozpočet približne 16.500 eur, bude následne zrušená a železnice budú môcť obnoviť vlakovú dopravu na trase Sereď – Galanta.

A čo motorová doprava? „Nad podopretý most bude možné vybudovať naprojektovanú ťažkú mostnú súpravu (TMS), ktorá opäť prepojí dve odrezané časti mesta. TMS je samostatnou iniciatívou mesta Sereď, mimo plánov jeho správcu. Cieľom je umožnenie skoršieho prepojenia mesta, než to dokáže Slovenská správa ciest projektom komplexnej prestavby. Hotovú projektovú dokumentáciu máme v rukách niekoľko týždňov, dostali sme kladné stanoviská na realizáciu od viacerých štátnych orgánov. Stále však nemáme oficiálne potvrdenie z ministerstva obrany kvôli TMS. Avšak ani na tieto dvere neprestávame búšiť,“ uzavrel primátor.