Infoservis radnice k uzávere mosta

Mimoriadna linka mesta sa zatiaľ neruší, termín začiatku realizácie vojenského mosta je stále október 2023 a nová komplikácia, ktorá môže oddialiť začiatok výstavby nového mosta

V októbri sa konalo ďalšie pracovné stretnutie k téme uloženia ťažkej mostnej súpravy (TMS). Z neho vzišli nové návrhy riešenia premostenia, keďže zástupca Krajského dopravného inšpektorátu vyjadril nesúhlasné stanovisko k plánovanej obojsmernej premávke cez jednu položenú vojenskú súpravu. Po kritickom vyjadrení dopravného inšpektorátu má ale primátor aj alternatívne riešenie TMS, ktoré konzultuje s projektantom.

TMS je pritom samostatnou iniciatívou mesta Sereď. „Chceme sprístupniť most aj pre automobilovú dopravu ešte pred tým, ako investor zrealizuje svoj projekt obnovy celého mosta,“ zopakoval primátor Ondrej Kurbel informáciu, ktorá rezonuje od prvých týždňov po uzatvorení komunikácie. Projekt by chcel rozbehnúť ešte v októbri 2023. „Mesto aktuálne zabezpečuje všetky administratívne, legislatívne a následne realizačné kroky s cieľom vybudovať TMS čím skôr. Či sa podarí dodržať predbežne ohlásený októbrový termín však záleží aj od ďalších zúčastnených strán,“ zdôraznil primátor.
Mesto neodbytne žiada o písomné stanovisko k potrebnej spolupráci od Ministerstva obrany SR a od Ministerstva vnútra SR, odkiaľ síce predbežné slovné súhlasy Kurbel dostal, avšak zaväzujúce písomné stanovisko stále chýba.

Odvolanie proti komplexnej obnove mosta Umiestnenie TMS na podopretý most sa zdá byť ešte viac opodstatnené, dokonca až strategické, aj kvôli novej skutočnosti. „Proti stavebnému rozhodnutiu k projektu komplexnej obnovy mosta podal známy slovenský sťažovateľ odvolanie. Štátne orgány musia teraz posudzovať opodstatnenie odvolania, čo v realite môže znamenať odloženie začiatku výstavby nového mosta. Pre obyvateľov Serede by to znamenalo ešte dlhšie obdobie, kedy budú trpieť uzáverou mosta,“ objasnil aktuálnu situáciu primátor. Slovenská správa ciest mala začiatok prác plánovaný v mesiacoch apríl - máj 2024, avšak to, aká bude realita, s napätím očakávame.

Mimoriadna linka zostáva v platnosti

I keď bolo pôvodným plánom zrušiť mimoriadnu autobusovú linku hneď po sprístupnení mosta pre peších, primátor ju necháva v platnosti. „Nechceme narušiť istý komfort občanom, ktorí si už na fungovanie linky cez most navykli a sú dotknutí uzáverou najviac,“ uzavrel primátor.