Infoservis radnice k uzávere mosta

Uloženie dočasného premostenia závisí od súhlasu ministra obrany SR

Radnica v Seredi priebežne informuje o stave uzatvoreného mosta ponad železnicu. Jeho správcom je Slovenská správa ciest, ktorá dlhú dobu ohlasovala jeho komplexnú obnovu. Predstavy o naplánovanom priebehu prác aj s vybudovaním lávky pre peších však prekazil 11. máj 2023, kedy most museli z bezpečnostných príčin uzatvoriť z hodiny na hodinu. Rozhodol o tom statik. Seredčanom a ľuďom zo širokého výrazne komplikujú život vzniknuté obchádzky a radnica v Seredi je neustále konfrontovaná otázkami právom rozhorčených občanov.

Mesto Sereď je však v pozícii dotknutej strany. Nič, okrem urgovania a dožadovania sa, nemôže urobiť. Napriek tomu súčasný primátor Ondrej Kurbel zrealizoval viaceré iniciatívne kroky, ktoré boli nad rámec povinností samosprávy. Proaktívne vystupovanie prinieslo pre Seredčanov napríklad bezplatný úsek rýchlostnej cesty R1 pri Seredi. Ten primátor vybojoval u najvyšších predstaviteľov štátu, pričom takúto výnimku sa zatiaľ nikde inde na Slovensku nepodarilo vybaviť.

Cieľom Ondreja Kurbela je urýchliť prepojenie dvoch odrezaných častí Serede položením ťažkej mostnej súpravy na už podopretý most. Dočasné premostenie počíta s využitím nábehov súčasného mosta. So štátnymi hmotnými rezervami dohodol bezplatné zapožičanie dočasného premostenia. Zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie a je ochotný z pozície primátora mesta prebrať zodpovednosť za náklady spojené s prevádzkou takto vzniknutého dočasného premostenia. „Samotná výstavba ťažkej mostnej súpravy je od začiatku podmienená súhlasom ministra obrany SR. Nakoľko realizácia počíta s kapacitami ozbrojených síl a v predvolebnom období mesto nezískalo záväzné stanovisko z ministerstva, tak ihneď po zostavení novej vlády SR som opätovne informoval ministra o situácii v Seredi a opätovne som požiadal ministra o súčinnosť. Uloženie súpravy môžu Ozbrojené sily SR realizovať ako svoje cvičenie, k čomu máme aj kladné stanovisko od Generálneho štábu ozbrojených síl,“ uviedol situáciu primátor Ondrej Kurbel.

Zamietnuté odvolanie a právoplatné povolenie na stavbu
Veci sa hýbu len veľmi pomaly. K samotnej obnove celého mosta, ktoré riadi Slovenská správa ciest (SSC), môže jeho správca pristúpiť až potom, keď si zabezpečí povolenia. Právoplatné stavebné povolenie nedávno získal. Našťastie, odvolanie proti stavebnému rozhodnutiu, ktoré podal známy sťažovateľ Marcel Slávik (M. Slávik a jeho Združenie domových samospráv sa v uplynulých rokoch zapojilo do stoviek stavebných konaní naprieč celým Slovenskom), ktoré mohlo pozastaviť procesy na neurčito dlhý čas, neboli akceptované. Podľa informácií, ktoré SSC mestu poskytla, čaká sa na výsledky štátnej expertízy a následne sa spustí verejné obstarávanie. V praxi teda začiatok samotnej obnovy mosta a komunikácie na ňom nevychádza skôr, ako na druhú polovicu roka 2024.

Sťažnosti neutíchajú
I keď je most úspešne podopretý, prvého septembra sa mohli naňho vrátiť peší a cyklisti a popod most už premávajú aj vlaky, radnica stále vníma, že situácie je nedoriešená. Tlak od občanov na rýchlejšie napredovanie eviduje dennodenne.