Infoservis radnice k uzávere mosta

Na výjazdovom zasadnutí vlády vyrokoval primátor Serede Kurbel doplnenie navrhovaného uznesenia týkajúceho sa problematiky seredského mosta

Výjazdového rokovania vlády SR v Galante sa zúčastnil aj primátor Serede Ing. Ondrej Kurbel. Aj vďaka jeho intervenciám prijala vláda rozšírené uznesenie, ktoré stanovilo Slovenskej správe ciest povinnosť urýchlene zabezpečiť nový statický posudok, ktorý môže jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť reálnu možnosť pustiť na podopretý most v Seredi aspoň jednosmernú dopravu pre vozidlá do 3,5 tony.

Pre okresy Galanta a Dunajská Streda vláda schválila takmer dva milióny. Tieto peniaze pôjdu najmä na rozvoj regiónu či opravu cestnej infraštruktúry. Vláda podporila aj niektoré organizácie sídliace v meste Sereď: OZ Klub volejbalu Sereď, BK Lokomotíva Sereď a OZ Pomocníček celkovou sumou 25-tisíc eur. Samotnému mestu Sereď odklepli sumu 10-tisíc eur.