Infoservis radnice k uzávere mosta

Aktualizovaný GRAFIKON mimoriadnej autobusovej linky v súvislosti s uzatvorením mosta

Mesto zriadilo bezplatnú mimoriadnu autobusovú linku, ktorá premáva nasledovne:

Do 31.10.2023
pondelok – piatok:
Trasa do mesta:
1. IDC Holding
2. Pod mostom zo strany Trnavská ulica
3. BM Kávoviny
4. Cukrovarská ulica (trafika Pluto)

Východzie časy od IDC Holding: 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:20, 16:15, 18:15, 22:15 hod.

Trasa z mesta:
1. Cukrovarská ulica (trafika Pluto)
2. most zo strany Vonkajší rad
3. BM Kávoviny
4. Pod mostom zo strany Trnavská ulica
5. IDC Holding

Východzie časy od zastávky na Cukrovarskej: 5:20, 6:35, 7:40, 9:40, 11:40, 13:20, 15:40, 17:40, 21:20 hod.

sobota – nedeľa:
Trasa do mesta:
1. IDC Holding
2. Pod mostom zo strany Trnavská ulica
3. BM Kávoviny
4. Cukrovarská ulica (trafika Pluto)

Časy: 6:15, 7:15, 9:30, 12:15, 16:15, 20:15 hod.

Trasa z mesta:
1. Cukrovarská ulica (trafika Pluto)
2. most zo strany Vonkajší rad
3. BM Kávoviny
4. Pod mostom zo strany Trnavská ulica
5. IDC Holding

Časy: 6:35, 8:55, 11:40, 15:40, 19:40 hod.

Od 1.11.2023
pondelok – piatok:
Trasa do mesta:
1. IDC Holding
2. Pod mostom zo strany Trnavská ulica
3. BM Kávoviny
4. Cukrovarská ulica (trafika Pluto)

Východzie časy od IDC Holding: 6:15, 7:15, 8:15, 14:20, 18:15, 22:15 hod.

Trasa z mesta:
1. Cukrovarská ulica (trafika Pluto)
2. most zo strany Vonkajší rad
3. BM Kávoviny
4. Pod mostom zo strany Trnavská ulica
5. IDC Holding

Východzie časy od zastávky na Cukrovarskej: 5:20, 6:35, 7:40, 13:20,17:40, 21:20 hod.

sobota – nedeľa - sviatky:
Trasa do mesta:
1. IDC Holding
2. Pod mostom zo strany Trnavská ulica
3. BM Kávoviny
4. Cukrovarská ulica (trafika Pluto)

NEPREMÁVA

Trasa z mesta:
1. Cukrovarská ulica (trafika Pluto)
2. most zo strany Vonkajší rad
3. BM Kávoviny
4. Pod mostom zo strany Trnavská ulica
5. IDC Holding

NEPREMÁVA

O prípadných ďalších zmenách v grafikone budú obyvatelia informovaní.